foto met basisschoolkinderen

Wanneer?

  • Voorrangsperiode

Broers en zussen en kinderen van personeel : 13 maart 2023 tot en met 31 maart 2023. Tijdens deze voorrangsperiode mogen de scholen geen inschrijvingen van  broers en zussen of kinderen van personeel weigeren.

  • Vrije inschrijvingen

Vanaf 17 april 2023. De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch. Wie eerst komt, heeft als eerste de vrije plaats. De vrije plaatsen vind je hier

Hoe inschrijven?

Je gaat langs op de school en stelt fysiek je vraag tot inschrijving dus niet via de telefoon.Zorg ervoor als ouder dat je aanwezig bent op de school om je kind in te schrijven. Heeft de school geen plaats dan zal de school een weigeringsdocument uitreiken en krijgt jouw kind een plaats op de wachtlijst. 

 BuBaO De Brug meldt aan voor type 9

Koebrugstraat 7 - Erpe-Mere

Ouders die hun kind wensen in te schrijven voor volgend schooljaar
(2023-2024) moeten zich digitaal aanmelden vanaf 17 april 2023 om 10 uur.  Dit via een link (zichtbaar vanaf 17 april 2023 om 10 uur) op de website van de school.